Regulamin zakupów obowiązujący od 02.11.2017


I Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.dekorpol.sklep.pl prowadzony jest przez firmę:
Dekor Pol.
z siedzibą w: 65-001 Zielona Góra ul. Wiejska 8
Dane rejestrowe: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

REGON: 970296156 , NIP:9730004920
Tel: 68 453 1601
E-mail: biuro@dekorpol.pl


II Regulamin zakupów

1. Do korzystania ze strony internetowej sklepu potrzebny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z obsługą javascript i cookies jak np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari.

2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu tworząc w konto w systemie - dokonując rejestracji i akceptując regulamin. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Dalsza komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Sklepem Internetowym www.dekorpol.sklep.pl poprzez przekazanie klientowi dowodu zakupu.

4. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w www.dekorpol.sklep.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem przypadku, w którym Klient decyduje się na odbiór osobisty w placówce firmy Dekorpol

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena i specyfikacja podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

III Dostawa


1. Klient ponosi koszty dostawy towaru zgodnie z cennikiem wysyłki dostępnym na stronie www.dekorpol.sklep.pl.

Koszt dostawy towaru dla paczek do 30kg wynosi:

  • płatność PayU 14,51 PLN,

  • przesyłka pobraniowa 17,51 PLN,


Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 250 PLN wysyłka jest bezpłatna.

W przypadku paczek powyżej 30kg koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie.

2.
.  Zamówienia realizujemy w zależności od dostępności towaru w czasie do 14 dni roboczych. Staramy się aby była to górna granica.

3. O ewentualnych opóźnieniach w wysyłce będziemy informować za pośrednictwem e-maili.

4. W przypadku przedpłaty czas realizacji zaczyna liczyć się od momentu otrzymania przez nas płatności, a nie złożenia zamówienia.

5. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient.


IV Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przelewem za pośrednictwem serwisu PayU

  • przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel,

  • przelewem na rachunek bankowy:

Dekor Pol

numer konta: 74 1090 1636 0000 0000 6200 5990
podając w tytule numer zamówienia

W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po prawidłowej autoryzacji transakcji przez system bankowy.


V Odstąpienie od umowy

Zgodnie z prawem klient może zwrócić kupiony przez Internet towar bez podania przyczyny. Powinien w tym celu złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. Wszelkie informacje odnośnie zwotów uzyskają Państwo w Dziale Sprzedaży firmy Dekor Pol. Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Kontakt z Działem Sprzedaży firmy Dekor Pol:

e-mail: biuro@dekorpol.pl

tel. 68 453 16 01

Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.Ustawa przewiduje również wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość takie jak np. dostarczanie towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych; dostarczanie towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia, towarów w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


VI Reklamacja i rękojmia

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@dekorpol.pl. W przypadku reklamacji prosimy o dokładne opisanie problemu. Firma Dekor Pol dokłada wszelkich starań, by wszystkie reklamacje rozstrzygać z korzyścią dla klienta. Sposób postępowania reklamacyjnego uzgadniany jest z klientem indywidualnie.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres  biuro@dekorpol.pl  

3. Firma Dekor Pol dokłada wszelkich starań, by wszelkie roszczenia reklamacyjne rozpatrywać na korzyść Klienta w sposób uzgodniony z Klientem.

VII Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Dane o użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników i nie są, oraz nigdy nie będą, udostępniane osobom trzecim. Sklep Dekor Pol przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Dekor Pol z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych (uwzględniając zabezpieczenia o charakterze informatycznym) oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


VIII Prawa autorskie

Kopiowanie i rozpowszechnianie w celach zarobkowych plików graficznych zamieszczonych na stronie dekorpol.sklep.pl bez pisemnej zgody właściciela, w jakiejkolwiek formie jest zabronione.


IX Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

2. Składając zamówienie klient akceptuje powyższy regulamin.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.